toppbild.jpg

Välkommen till Ambulans2022!

På Scandic Infra City den 18-19 oktober 2022

Härmed hälsar RAS och PreHospen dig som är verksam inom ambulanssjukvård, larmcentral samt akutsjukvård inom landsting/region, primärvård och kommun varmt välkommen till Ambulans2022. Vi ser fram emot ett spännande program och att skapa en ännu starkare arena med våra samverkanspartners.
Vad är den nya ambulanssjukvården?
Det är frågan vi ställer oss inför 2022 stora ambulanskongress i Stockholm!

Precis som många andra verksamheter inom både vård och blåljus fortsätter ambulanssjukvården att utvecklas. Genom föreläsare som på olika sätt forskar eller utmanar verksamheten, utställare som arbetar med utbildning och utrustning och workshops där man rent praktiskt får öva olika moment kommer vi tillsammans få en inblick i vad som är den nya ambulanssjukvården. För oavsett om man arbetar i Norrlands skogar eller i storstadspulsen finns det ett gemensamt mål – att hela tiden utvecklas och förbättras. Samhället förändras och det gör vi också. Tillsammans kan vi öka kunskapen, förbättra arbetsmiljön och effektivisera den prehospitala vården.

Anmäl er till kongressen, var med på resan och få en förstahandstitt in i den blåblinkande framtiden!• • • HUVUDSPONSOR • • •

 

 

• • • GULDSPONSOR • • •

 

 

• • • SILVERSPONSOR • • •

 

 

• • • UTSTÄLLARE • • •