toppbild.jpg

 

PreHospen - centrum för prehospital forskning

 

I ett 20-tal år har PreHospen vid Högskolan i Borås bedrivit betydande forskning och utbildning inom prehospital akutsjukvård. Vår forskning har ökat den evidensbaserade vården och aktivt bidragit till professionaliseringen av den svenska ambulanssjukvården. Exempel på områden där PreHospen har en stark internationell profil och gott renommé är forskning om patientsäkerhet och bedömning, beslutsstöd, digitalisering och hjärtstopp utanför sjukhus.

Vi startade redan på 1990-talet landets första kurser, och senare specialistutbildning till ambulanssjuksköterska. Tillsammans bedriver vi tvärvetenskaplig forskning som spänner över såväl olika akademiska discipliner som till exempel verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning och primärvård.

PreHospen drivs med stöd av Västra Götalandsregionen och leds av Magnus Andersson Hagiwara och Hanna Maurin Söderholm. Vi ses på konferensen!

 

 
Vill du läsa något inom akutsjukvård eller ambulanssjukvård?

        Högskolan i Borås erbjuder:
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
  • Masterutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård
  • Fristående kurser inom Akutmedicin, distansvård mm.

Läs mer här