toppbild.jpg

 

Workshops

Årets tema: Vad är den nya ambulanssjukvården?

 

 

TISDAG 18 oktober 2022

13:10-13:25 
&
16:15-16:30

Workshop med Ferno Norden
Monter H1
Heavy Duty-Patienthantering
Ergonomisk hantering av den bariatriska patienten!

 

ONSDAG 19 oktober 2022

13:10-13:25 &
15:30-15:45

 

 

 

Workshop med Ferno Norden
Monter H1
Heavy Duty-Patienthantering
Ergonomisk hantering av den bariatriska patienten!

 

 

 

ÖVRIGA WORKSHOPS

Observera att det är begränsad antal platser till workshopparna.

TISDAG 18 oktober 2022

  3 x WORKSHOPS

11:30-12:30

Workshop 1A 
Den svåra luftvägen

Konferensrum: Juliet

Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. Workshopen leds av Denise Bäckström, överläkare i anestesi- och intensivvård, specialiserad inom Critical Emergency Medicine. Denise arbetar som medicinsk ledningsläkare och traumaansvarig för ambulans och akut i Region Gävleborg, som läkare på akutläkarbilen i Stockholm.

Workshop 2A 
Stoppa Blödning

Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

Konferensrum: Workshop området vid entrén till mässhallen

Hur är det tänkt att fungera med alla konceptutbildningar när det händer på riktigt? Vi diskuterar hur det är tänkt att fungera vid samhällsstörning, PDV, Terror och civilt försvar utifrån PS, Samverkan, Taktiska koncept och stoppa blödning. KMC vill ge civilpersoner, legitimerade och uniformerad personal högkvalitativa utbildningar som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Under Ambulans 2022 är vår ambition att täcka hela spektrumet vid en särskild händelse från skadeplats till dess att faran är över.  Välkommen till vår workshop där du även får möjlighet att praktiskt prova på delar ur konceptet Stoppa blödningen.

Workshop 3A
Hantering av blödning vid prehospital förlossning

Leds av: Ove Karlsson, läkare med mångårig erfarenhet av forskning och kunskap om stora blödningar inom obstetrisk anestesi.

Konferensrum: India

Extern aortakompression är en manöver där ena näven, placerad på patientens buk, klämmer aortan mot ryggraden. Extern aortakompression ger en tillfällig blödningskontroll för alla typer av blödningar under  kompressionsstället och används i avvaktan på behandling av orsaken till blödning. Nationella riktlinjer i Sverige rekommenderar att användning av extern aortakompression bör övervägas hos alla patienter med postpartumblödning. Hos upp till 80 % av patienterna som utvecklar postpartumblödning finns en atonisk livmoder. Livmodermassage är lätt att utföra och hjälper till att stimulera livmodern att dra ihop sig. I denna workshop kommer vi med hjälp av en simuleringsdocka träna på extern aortakompression, bedöma livmodertonus och utföra livmodermassage. Vi kommer också träna på att använda aortakompression för traumarelaterade blödningar.

2 x WORKSHOPS
15:00-16:00
Workshop 1B
Den svåra luftvägen

Konferenslokal: Juliet

Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. Workshopen leds av Denise Bäckström, överläkare i anestesi- och intensivvård, specialiserad inom Critical Emergency Medicine. Denise arbetar som medicinsk ledningsläkare och traumaansvarig för ambulans och akut i Region Gävleborg, som läkare på akutläkarbilen i Stockholm.

Workshop 2B
Stoppa Blödning

Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

Konferensrum: Workshop området vid entrén till mässhallen

Hur är det tänkt att fungera med alla konceptutbildningar när det händer på riktigt? Vi diskuterar hur det är tänkt att fungera vid samhällsstörning, PDV, Terror och civilt försvar utifrån PS, Samverkan, Taktiska koncept och stoppa blödning. KMC vill ge civilpersoner, legitimerade och uniformerad personal högkvalitativa utbildningar som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Under Ambulans 2022 är vår ambition att täcka hela spektrumet vid en särskild händelse från skadeplats till dess att faran är över.  Välkommen till vår workshop där du även får möjlighet att praktiskt prova på delar ur konceptet Stoppa blödningen.

ONSDAG 19 oktober 2022

3 x WORKSHOPS

10.30-11.30

 

 

 

11:30-12:30

Workshop 1A 
Den svåra luftvägen

Konferensrum: Juliet

Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. Workshopen leds av Denise Bäckström, överläkare i anestesi- och intensivvård, specialiserad inom Critical Emergency Medicine. Denise arbetar som medicinsk ledningsläkare och traumaansvarig för ambulans och akut i Region Gävleborg, som läkare på akutläkarbilen i Stockholm.

Workshop 2A
Stoppa Blödning

Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

Konferensrum: Workshop området vid entrén till mässhallen

Hur är det tänkt att fungera med alla konceptutbildningar när det händer på riktigt? Vi diskuterar hur det är tänkt att fungera vid samhällsstörning, PDV, Terror och civilt försvar utifrån PS, Samverkan, Taktiska koncept och stoppa blödning. KMC vill ge civilpersoner, legitimerade och uniformerad personal högkvalitativa utbildningar som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Under Ambulans 2022 är vår ambition att täcka hela spektrumet vid en särskild händelse från skadeplats till dess att faran är över.  Välkommen till vår workshop där du även får möjlighet att praktiskt prova på delar ur konceptet Stoppa blödningen.

Workshop 3A
Hantering av blödning vid prehospital förlossning

Leds av: Ove Karlsson, läkare med mångårig erfarenhet av forskning och kunskap om stora blödningar inom obstetrisk anestesi.

Konferensrum: India

Extern aortakompression är en manöver där ena näven, placerad på patientens buk, klämmer aortan mot ryggraden. Extern aortakompression ger en tillfällig blödningskontroll för alla typer av blödningar under  kompressionsstället och används i avvaktan på behandling av orsaken till blödning. Nationella riktlinjer i Sverige rekommenderar att användning av extern aortakompression bör övervägas hos alla patienter med postpartumblödning. Hos upp till 80 % av patienterna som utvecklar postpartumblödning finns en atonisk livmoder. Livmodermassage är lätt att utföra och hjälper till att stimulera livmodern att dra ihop sig. I denna workshop kommer vi med hjälp av en simuleringsdocka träna på extern aortakompression, bedöma livmodertonus och utföra livmodermassage. Vi kommer också träna på att använda aortakompression för traumarelaterade blödningar.