toppbild.jpg

 

Program

Årets tema: Vad är den nya ambulanssjukvården?

 

Observera att det är begränsad antal platser till workshopparna. Anmälan släpps senare.

 BALLROOM  LÄKTAREN  WORKSHOPS  ÖVRIGT

TISDAG 18 oktober 2022

08:30

UTSTÄLLNING OCH REGISTRERING ÖPPNAR

09:00-10:00 BALLROOM


INVIGNING AV KONGRESSEN: Jerry Lidberg, konferensgeneral,  Fredde Palmgren, ordförande RAS och Magnus Andersson Hagiwara, PreHospen hälsar välkomna.

INVIGNINGSTALARE: Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen.

KEYNOTE: Johan Herlitz, senior professor i prehospital akutsjukvård och pionjär inom forskning om hjärtstopp, ger en överblick av den prehospitala vårdens och forskningens utveckling och vilka utmaningar vi står inför idag.

10:00-10:30 FIKA OCH UTSTÄLLNING
BALLROOM
LÄKTAREN 3 x WORKSHOPS 
10:30-12:00 10:30-11:15 11:30-12:30


Utalarmering, svåra samtal och beslut: utmaningar, erfarenheter och pågående projekt

Larmsjukvården spelar en avgörande roll i den prehospitala kedjan. Bedömningarna och besluten baseras på begränsad information och får stora konsekvenser för såväl patienter som prehospital personal. Sessionen presenterar erfarenheter och utmaningar från larmaktörers och forskares perspektiv med fokus på de svåra samtalen och bedömningarna i det förändrade vårdlandskap vi står inför idag.

Hur kan nya arbetssätt som Operativa Läkare, digitala stöd och AI bidra till att utveckla larmsjukvården i Sverige?

Moderator: Inger K. Holmström, professor, Mälardalens Universitet.

Talare:
• Sarah Alverblad, SOS Alarm
• Douglas Spangler, Sjukvårdens Larmcentral
• Carl Aminoff och Lovisa Engblom, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Ambulanssjukvård i komplexa miljöer

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping diskuterar och väver samman etablerade och nya koncept såsom Prehospital sjukvårdsledning (PS), Samverkan på skadeplats, och Omhändertagande i riskfylld miljö.

11:30-12:00
Framtidens fordonsflotta
Euro-Lans


Läs mer om varje workshop här

Workshop 1A
Den svåra luftvägen

Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. 

Workshop 2A Stoppa Blödning
Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

Hur är det tänkt att fungera med alla konceptutbildningar när det händer på riktigt? Vi diskuterar hur det är tänkt att fungera vid samhällsstörning, PDV, Terror och civilt försvar utifrån PS, Samverkan, Taktiska koncept och stoppa blödning.

Workshop 3A Hantering av blödning vid prehospital förlossning

I denna workshop kommer vi med hjälp av en simuleringsdocka träna på extern aortakompression, bedöma livmodertonus och utföra livmodermassage. Vi kommer också träna på att använda aortakompression för traumarelaterade blödningar.

 

12:00-13:30 LUNCH OCH UTSTÄLLNING
13:10-13:25

WORKSHOP MED FERNO NORDEN- Monter H1
Heavy Duty-Patienthantering
Ergonomisk hantering av den bariatriska patienten!

BALLROOM LÄKTAREN
13:30-14:30 13:30-14:30


The future is now! Om innovation och ny teknik i ambulanssjukvård

Möjligheterna med olika typer av innovativ teknik, digitala verktyg och AI är enorma för den prehospitala vården. Men var står vi egentligen idag? Hur kan vi arbeta för att nyttiggöra teknik från andra sektorer eller sådant som är vardagsteknik i resten av samhället inom ambulanssjukvården? Sessionen fokuserar på aktuella projekt och goda exempel från Sverige och omvärlden och avslutas med ett simulerat scenario som visar hur ny teknologi kan användas i den prehospitala strokekedjan.

Moderator: Hanna Maurin Söderholm, programansvarig för PICTA Prehospital innovationsarena vid Lindholmen Science Park

Simulering: PreHospen och den prehospitala simuleringsgruppen vid KTC, Högskolan i Borås


Abstractpresentationer
Ta del av det senaste inom den prehospitala forskningen!

Moderator: Birgitta Wireklint Sundström, Senior professor i vårdvetenskap

Personcentrerad ambulanssjukvård - kan vara ett fungerande förhållningssätt oberoende av hur brådskande det är.
Amanda Jacobsen, Anna Bergström, Malin Tistad, Lars Wallin, Andreas Rantala.
Presenteras av: Amanda Jacobsen, Högskolan Dalarna

Ambulanssjukvård i katastrofer; vad står vi inför den dag det verkligen händer?
Karin Hugelius
Presenteras av: Karin Hugelius, Örebro universitet och Region Örebro län

14:30-15:00 FIKA OCH UTSTÄLLNING
BALLROOM LÄKTAREN 2 x WORKSHOPS
15:00-16:30 15:00-16:00 15:00-16:00


Stressens påverkan på bedömningar, beslut och hälsa

Stress är en viktig faktor i ambulanssjukvården. Stress kan både skärpa våra sinnen och försämra våra förmågor samt påverka hälsa. Sessionen presenterar stressens påverkan på våra kognitiva förmågor, hur stressen påverkar i verkliga situationer samt hur stress kan påverka vår hälsa som ambulanspersonal. I sessionen diskuteras även krishanteringsstrategier.

Moderator: Magnus Andersson Hagiwara, professor, PreHospen Högskolan i Borås

Talare:
• Alf Ingesson Thoor, Leg. psykolog/pensionerad pilot från Flygvapnet
• Kåre Karlsson, forskare och ambulanssjuksköterska, Skaraborgs Sjukhus
•  Ulf Andersson, Ambulanssjukssköterska, Doktorand PreHospen


Personcentrerad mobil röntgen

Projektet Personcentrerad mobil röntgen är ett unikt samverkansprojekt som syftar till att ta röntgenutrustningen hem till patienten. Sessionen presenterar erfarenheter från pågående projekt samt demonstrerar hur teknik och arbetsprocess ser i praktiken.

Moderator: Glenn Larsson

Medverkande:
• Tony Jurkiewicz, Röntgensjuksköterska och projektledare
• Robert Höglind, verksamhetsutvecklare Ambulanssjukvården SU
• Christer Axelsson, ambulanssjuksköterska, Ambulanssjukvården SU. 


Läs mer om varje workshop här

Workshop 1B Den svåra luftvägen

Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. 

Workshop 2B Stoppa Blödning

Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

16:15-16:30

WORKSHOP MED FERNO NORDEN- Monter H1
Heavy Duty-Patienthantering
Ergonomisk hantering av den bariatriska patienten!

17:00 UTSTÄLLNINGEN OCH REGISTRERINGEN STÄNGER
19:00

KONFERENSMIDDAG
Konferencier och underhållning: Henrik Widegren, ÖNH läkare (Skånes universitetssjukhus Lund), artist samt känd från “Fråga Lund”
Festunderhållning: Party Patrullen

ONSDAG 19 oktober 2022

08:30 UTSTÄLLNINGEN OCH REGISTRERINGEN ÖPPNAR
BALLROOM LÄKTAREN  
09:00-10:30 09:00-09:50  

Etik inom ambulanssjukvården

De etiska frågorna inom svensk ambulanssjukvård är mer angelägna än någonsin, allt mot bakgrund av de utmaningar och etiska dilemman som ambulanspersonalen ställs inför.

Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, ger en introduktion till etisk vård och även vad som kännetecknar oetiska beslut inom ambulanssjukvård. Därefter följer en simulering av ett scenario som illustrerar ett aktuellt etiskt dilemma. Scenariet efterföljs av dialog och mentometeromröstning där auditoriet får rösta på ”rätt” beslut.

Moderator: Birgitta Wireklint Sundström, senior professor i vårdvetenskap

Talare: Lars Sandman

Simulering: Anna Kängström, Andreas Dehre, Linus Backlund, Gabriella Norberg Boysen ambulanssjuksköterskor och lärare vid ambulansprogrammet Högskolan i Borås


Abstractpresentationer
Ta del av det senaste inom den prehospitala forskningen!

Moderator: Maria Janson, Ordförande i Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård

Erfarenheter av att utsättas för hot och våld inom ambulanssjukvården.
Magnus Viking, Karin Hugelius, Lisa Kurland
Presenteras av: Magnus Viking, Region Örebro län

Allvarliga trauma i svensk ambulanssjukvård
Glenn Larsson, Johan Herlitz, Magnus Andersson Hagiwara, Christer Axelsson, Carl Magnusson
Presenteras av: Glenn Larsson, PreHospen Högskolan i Borås och PICTA Prehospital Innovationsarena

____________________________

10:00-10:30
Framtidens fordonsflotta
Euro-Lans

 
10:30-11:00 FIKA OCH UTSTÄLLNING
BALLROOM LÄKTAREN 3 x WORKSHOPS
11:00-12:00 11:00-12:00


Panel: In the Spotlight

Sociala medier som Instagram, Tiktok, Facebook, Snapchat, poddar och bloggar har blivit ett allt viktigare verktyg för att nå ut, kommunicera och skapa delaktighet i samhället. Hur kan vi använda dessa inom ambulanssjukvården? Vilka utmaningar och problem finns? Överväger fördelarna nackdelarna? Och vad betyder det för organisationen eller den enskilde personen bakom ett konto när drevet går?

I en spännande dialog ledd av Paulina Neuding, journalist och jurist, får vi ta del av erfarenheterna från en rad aktiva sociala medierprofiler inom blåljusområdet. Medverkande: Nadim Ghazale, författare och kommunpolis i Borås och Ferhat Robin, anestesisjuksköterska och Magnus Fondin, Ambulanschef sjukhusen i väster.


Ökad psykisk ohälsa i samhället - vad innebär det för oss prehospitalt?
Hur vårdar vi, organiserar oss och hanterar denna växande grupp? Utmaningar och erfarenheter från pågående projekt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Moderator: Christer Axelsson, professor i prehospital akutsjukvård,PreHospen Högskolan i Borås.

Medverkande:
• Ann-Chrisinte Persson, PAM Göteborg 
• Jeanette Confrey Håkonsen, PAM Malmö
• Lina Karlsson & Stefan Carlsson, PAM Stockholm


Läs mer om varje workshop här

10:30-11:30
Workshop 1A Den svåra luftvägen

Genom teoretiska och praktiska moment får du lära dig olika strategier och metoder som är användbara vid prehospital hantering av svår luftväg. 

11:30-12:30
Workshop 2A Stoppa Blödning

Arrangör: Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

11:30-12:30
Workshop 3A Hantering av blödning vid prehospital förlossning

I denna workshop kommer vi med hjälp av en simuleringsdocka träna på extern aortakompression, bedöma livmodertonus och utföra livmodermassage. Vi kommer också träna på att använda aortakompression för traumarelaterade blödningar.

12:00-13:30 LUNCH OCH UTSTÄLLNING
13:10-13:25  WORKSHOP MED FERNO NORDEN- Monter H1
Heavy Duty-Patienthantering
Ergonomisk hantering av den bariatriska patienten!
BALLROOM LÄKTAREN
13:30-15:30 13:30-15:00


Samverkan i kris?

Samverkan mellan blåljusmyndigheter är avgörande för utfallet av en insats i samband med kriser och större händelser. Men hur står det till med samverkan? I sessionen presenteras erfarenheter från större händelser och kriser samt forskningen inom området. Sessionen avslutas med en paneldiskussion med representanter från olika blåljusaktörer

Moderator: Paulina Neuding, journalist och jurist.

Talare:
• Ola Fredriksson, nationella avdelningen, NOA, arbetar med att utveckla polisens ledningssystem vid särskilda händelser.
• Petra Helgegren, Regional beredskapssamordnare i Region Jönköping. Genomgång av PDV händelsen i Vetlanda mars 2021.
• Erik Carlström, professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och organisation

Panel:
Talarna ovan samt Karin Gunnvall ambulanssjuksköterska AISAB, Christian Carlsson, Nationellt utvecklingscentrum för Räddningstjänst; Sjukvårdens Larmcentral


Abstractpresentationer
Ta del av det senaste inom den prehospitala forskningen!

Moderator: Johan Herlitz, senior professor i prehospital akutsjukvård

Ambulanssjuksköterskors möten med barn: en känslomässig resa
Mathias Näsström, Marie Häggström, Lena Junehag, Malin Rising-Holmström
Presenteras av: Mathias Näsström, Mittuniversitetet.

Utfall för patienter hänvisade av ambulanssjukvården i Region Örebro län.
Erik Höglund, Agneta Schröder, Magnus Andersson-Hagiwara, Margareta Möller och Emma Ohlsson-Nevo
Presenteras av: Erik Höglund, Ambulanssjukvården Region Örebro

15:30-15:45 WORKSHOP MED FERNO NORDEN- Monter H1
Heavy Duty-Patienthantering
Ergonomisk hantering av den bariatriska patienten!
15:30-16:00 FIKA OCH UTSTÄLLNING
16.00 UTSTÄLLNINGEN STÄNGER
16:00-17:00 BALLROOM

Final: Ambulans-SM
Kom och titta på när landets två vassaste ambulansteam gör upp i ett utmanande scenario
Sessionsledare och SM-general: Klara Jepsen

Avslutning